Заповніть форму
Ім'я
Телефон
Ваш E-mail
Завантажте фото в форматі JPEG
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся c умовами акції.
Офіційні правила та умови рекламної Акції:
Офіційні правила та умови рекламної Акції
під умовною назвою «Кожна мама особлива» (надалі – Акція)
Назва акції - «Кожна мама особлива!».
Організатор та Партнер Акції :
Організатор Акції –Фізична особа-підприємець Сова Юрій Георгійович, Адреса: 15600, м. Мена, Чернігівська обл., вул. Крупської,58, ІН 2819304312
Партнер Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «СОВА ДЖЕВЕЛРІ ХАУС», адреса: м. Київ, вул. Новозабарська, б.2/6.; код ЄДРПОУ 39434390
Визначення термінів:
Акція «Кожна мама особлива» (в подальшому – «Акція») – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором, а також на стимулювання продажу та просування на ринку товарів, що продаються в магазинах, які працюють під знаком для товарів та послуг «SOVA». Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора, а також рекламування, сприяння продажу товарів у магазинах ТМ «SOVA», та організована за рахунок Організатора. Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах.
«Правила» або «Умови» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов'язання що є обов'язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в спільній Акції.
«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа – громадянин України, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
«Заохочення» - право учасника Акції, якого визначено Переможцем акції, на отримання ювелірного виробу індивідуально виготовленого Організатором/Партнером Акції на основі зображення малюнку (роботи) Переможця в рамках Акції.
«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, дані Правила, а також додаткова інформація, що з'явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на офіційному сайті Організатора за адресою: sovajewels.com
«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей).
«Період проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «строк проведення Акції») період, протягом якого можна стати Учасником Акції з «10» квітня 2020 р. по «10» травня 2020 року включно.
«Переможець Акції» фізична особа – учасник Акції, яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника та була визначена Організаторами Акції як переможець. Переможцем Акції Учасник Акції може стати тільки один раз протягом строку проведення Акції.
«Супровідна особа» - фізична особа, законний представник, яка супроводжуватиме Переможця акції, якому не виповнилось 18 років.
«Розіграш» - процедура визначення Переможця Акції серед учасників Акції, що проводиться шляхом випадкового вибору.

1.Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та якими виконано умови та правила цієї Акції, що викладено нижче.
1.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають отримати Заохочення для власного споживання без комерційної мети, з дотриманням цих Правил.
1.3. У випадку, якщо в момент передачі Заохочення на умовах Акції буде встановлено, що Учасник, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.
1.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
Юридичні особи;
Особи, які не виконали умов цих Правил;
Особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно чинного законодавства України;
Особи, що на незаконних підставах перебувають на території України, власники та/або співробітники Організатора/Партнера.
1.5. Приймаючи участь в Акції, та набуваючи статус Учасника акції, особа автоматично і безумовно погоджується із даними Правилами.
2.Умови участі у Акції
2.1.Участь в Акції означає безумовну та повну згоду особи з умовами даної акції та цими Правилами.
2.2.З метою участі у Акції та розіграшу Заохочення, Учасник Акції повинен:
завантажити дитячий малюнок на тему «Моя мама» на сторінку сайту sovajewels.com;
малюнок повинен бути створений спеціально для Акції і не брати участь в інших конкурсах, розіграшах, акціях;
автором малюнка повинен бути сам Учасник Акції або його офіційний представник (Супроводжувальна особа). Обмежень за віком автора малюнка немає.
2.3.Після реєстрації на сайті sovajewels.com Учасник автоматично стає учасником розіграшу одного із Заохочень.
2.4.У випадку відсутності реєстрації на сайті Організатора sovajewels.com у встановлений строк, Учасник Акції втрачає право брати участь у Розіграші Заохочення.
2.5.У разі надання недостовірних даних при реєстрації, невідповідності особи умовам участі в Акції, Організатор або Партнер акції має право виключити таку особу із переліку Учасників Акції.
3. Розіграш
3.1. В Розіграші приймають участь всі Учасники, які виконали Умови участі в Акції станом на 23 годину 59 хвилин дня, що передує дню проведення Розіграшу, і не були визначені до цього моменту як Переможець Акції.
3.2. Кожному малюнку буде присвоєно порядковий номер від 1 до 1 000 000 000.
3.3. Кількість Переможців – 5 осіб із загальної кількості Учасників. Переможці будуть визначені за допомогою сервісу https://www.random.org/ випадковим чином.
3.4. Переможці будуть обрані в прямому ефірі в інстаграмм каналі бренду «SOVA» @sovajewels. Прямий ефір відбудеться 12 травня 2020 року о 15.00
3.5. Строк виготовлення Заохочення Організатором/Партнером Акції становить 40 календарних днів з моменту оголошення Переможця. При цьому, даний строк може бути змінений відповідно до умов викладених в п.5.6. цих Правил.
3.6. Дизайн (зовнішній вигляд), матеріали з яких виготовляється Заохочення здійснюється на розгляд Організатора/Партнера Акції. Переможець не має права втручатися чи висувати претензії щодо зовнішнього вигляду Заохочення.
4. Отримання Заохочення
4.1 Переможцю Акції необхідно:
- не пізніше 7 календарних днів з моменту оголошення його Переможцем Акції, звернутись до Організатора Акції за каналами зв'язку: номер телефону гарячої лінії 044-393-75-11 або інстаграм каналі бренду @sovajewels та погодити місце та час отримання Заохочення, (в межах 40 календарних днів з моменту оголошення такого Учасника Акції Переможцем Акції);
- протягом 7 календарних днів з моменту виготовлення Заохочення, отримати його.
Під отриманням Заохочення мається на увазі придбання Переможцем такого Заохочення за 0,01 грн.
4.2 Для отримання Заохочення Переможець (Супроводжувальна особа) повинен мати при собі документ, який підтверджує особу, довідку про присвоєння ІПН.
4.3. В разі не дотримання зазначених вище умов, Організатор та Партнер Акції мають право анулювати результати розіграшу, та провести новий, додатковий розіграш по визначенню Переможця Акції.
5. Обмеження
5.1. Заміна Заохочення, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Своєю участю в Акції Переможці Акції (Супроводжувальні особи) з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду Організатору та/або Партнеру Акції на зйомку його та/або його роботи (малюнку) на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
5.3. Переможець Акції погоджується на використання та поширення його роботи (малюнку), коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.
5.4. Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання зображення його та супровідної особи, відеозапису з його (або їх спільною) участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його (або їх спільним) зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Переможець зобов'язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цими Правилами також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
5.5. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором/Партнером Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у мережі магазинів ТМ «SOVA». Учасники Акції погоджуються, що володільці персональних даних можуть доручити обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з ними. Учасники Акції погоджуються, що володілець та/або розпорядник персональних даних може, не повідомляючи їх та не узгоджуючи з ними, передати їх персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам володільця та/або розпорядника як безкоштовно, так і за плату. Учасники Акції погоджуються, що у випадку передання їх персональних даних третім особам за плату, Учасники Акції не будуть претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.
Добровільно надаючи персональні дані про себе, набуваючи статусу учасника Акції, Учасники Акції:
підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Організатором, Партнером та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження.
підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора або Партнера тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»;
засвідчують що зміст їх прав, як суб'єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.
5.6. Партнер/Організатор Акції не несуть відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за не можливості використання Заохочення у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера Акції обставини.
5.7.Організатор не несе відповідальності за:
неотримання переможцем Акції Заохочення з вини самого Переможця;
- за відмову Переможця Акції від одержання Заохочення;
- інші обставини, які не залежать від Організатора Акції.
5.8.Надання можливості використати Заохочення передбачено тільки Переможцями Акції, та не може розглядатися як грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де використання Заохочення буде предметом угоди.
Учасники Акції мають право відмовитися від отримання Заохочення.
5.10.Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.
6. Інші Умови
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на сайті Організатора: sovajewels.com, та/або за телефоном 044-393-75-11(вартість дзвінка за тарифами оператора Учасника). Крім того, інформування про Акцію, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування акції на телебаченні, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, insragram, google +, twitter) та за допомогою інших інтер
6.2. Організатор/Партнер Акції має право на зміну Строку проведення Акції, Території проведення Акції та будь-яких інших умов цієї Акції.
6.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором/Партнером Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Партнером Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 6.1 цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
6.4.У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Партнером Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора/Партнера Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.in problems of all levels.